Skočiť na hlavný obsah
Ekofond SPP v rámci svojich aktivít vytvára rôzne vzdelávacie materiály, zamerané na témy energie (nielen ako fyzikálnej veličiny), energetickej efektívnosti, ochrany životného prostredia a udržateľnosti. Môžete tu nájsť textové dokumenty, prezentácie, zvukové záznamy, videá, obrázky, fotografie a pod.
Obsah knižnice sa bude priebežne dopĺňať.

Najnovšie články