Skočiť na hlavný obsah

Biológia včely medonosnej

Význam včiel v prírode je nepopierateľný. Včely sú významným opeľovačom a zároveň dôležitým bioindikátorom kvality životného prostredia. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na ich ochranu a nezastupiteľnú úlohu v celkovom ekosystéme. Podporou ekologického včelárenia,vzdelávaním žiakov, študentov, zamestnancov či širokej verejnosti prispievame k udržateľnosti a ochrane životného prostredia.